Faaliyetlerimiz


  • Seminerler
  • Hizmet içi eğitimler
  • Arşiv düzenlemesi
  • Kaçak vergilerin kayıt altına alınması
  • Kent bilgi bankası oluşturulması
  • Kentsel dönüşüm projesi
  • Denetim danışmanlığı
-->
Hava Durumu