ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Yazan: Mikged 30 Mart 2009  
HABERLER

4 Mart 2009 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete Sayı : 27159 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri ikinci fıkrada belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin çerçeve anlaşma ihaleleri ile çerçeve anlaşma kapsamında yapacakları münferit sözleşmelerin imzalanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Devamını oku

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

Yazan: Mikged 30 Mart 2009  
HABERLER

4 Mart 2009 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete Sayı : 27159 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen yapım işlerinin muayene ve kabul işlemleri için, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Devamını oku

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Yazan: Mikged 30 Mart 2009  
HABERLER

4 Mart 2009 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete Sayı : 27159 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri, danışmanlık hizmet alımı ihaleleri dışındaki hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Devamını oku

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Yazan: Mikged 30 Mart 2009  
HABERLER

4 Mart 2009 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete Sayı : 27159 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri mal alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Devamını oku

-->
Hava Durumu